Thế giới body painting đỉnh cao của nghệ sĩ Quốc Định

Body painting là một nhánh nằm trong Body Art sử dụng màu vẽ thể hiện hội họa trên cơ thể. Thông thường, tuổi thọ cho một tác phẩm body painting kéo dài không quá một ngày…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>