Dáng em “đắm tình” bên khung cửa sổ

Một chút nắng bên khung cửa làm môi em thêm hồng.

Hãy chữa vết thương trong lòng em

Dáng em bên khung cửa sổ

Hãy chữa vết thương trong lòng em

Hãy chữa vết thương trong lòng em

Hãy chữa vết thương trong lòng em

Hãy chữa vết thương trong lòng em

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>